حروف ج

آیا اسامی . آموزش حرف ج و حروفی که در فارسی وجود دارند و به این حرف شبیه هستند جزو سخت ترین آموزش ها برای هنرجویان خط نستعلیق می باشند، به دلیل استفاده از دوایر معکوس و ظرافت و دقتی که در

2023-02-04
    حل كتاب النشاط ص 18 لغتي للصف السادس ف2 1437
  1. Nora 29/01/2016
  2. ج
  3. Language: Arabic
  4. Age: 4-6